Casino Cosmopol AB straffas för brister i sitt arbete mot penningtvätt och finansering av terrorism

I december 2023 meddelade Spelinspektionen att man tagit beslut om att straffa det statligt ägda spelbolaget Casino Cosmopol AB med en varning och en sanktionsavgift. Anledningen är att Spelinspektionen anser att Casino Cosmopol AB gjort sig skyldiga till ett bristfälligt arbete när det kommer till att säkerställa att casinot inte används för penningtvätt eller finansering av terrorism. 

Det uppdrag som myndigheten Spelinspektionen har på den svenska spelmarknaden är mångsidigt. Inom ramarna för den svenska spellagen, som i stor utsträckning reglerar Spelinspektionens uppdrag, finns tydliga riktlinjer vad gäller att motverka penningtvätt i samband med spel i Sverige. 

Under 2023 har Spelinspektionen fortsatt att bevilja licenser till utländska casinobolag. Alla nya casinon med svensk licens måste förhålla sig till den svenska spellagens alla delar, där även penningtvättslagen spelar en viktig roll. Men det är inte bara utländskt ägda spelbolag och casinon som måste förhålla sig till regelverket. Det statligt ägda Casino Cosmopol AB är också skyldiga att följa samma regler. 

Enligt ett beslut som Spelinspektionen själva publicerat på sin hemsida den 19 december 2023 har Casino Cosmopol AB brustit i sitt arbete mot penningtvätt och finansering av terrorism. Spelinspektionen hävdar att spelbolagets arbete med att säkra en tillräcklig kundkännedom har varit otillräckligt. Dessutom har man inte kunnat följa upp brister som tidigare meddelats till Casino Cosmopol AB, då med hänvisning till penningtvättslagen. 

Enligt beslutet har Casino Cosmopol AB både fått en varning och en sanktionsavgift. Spelinspektionen skriver på sin hemsida att “bristerna anses vara så allvarliga att Casino Cosmopol AB får en varning och en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor”. Spelinspektionen har möjligheten att granska och straffa Casino Cosmopol AB då spelbolaget är innehavare av en svensk spellicens för att tillhandahålla kasinospel och spel på värdeautomater. 

Spelinspektionen granskade Casino Cosmopol AB för att följa upp tidigare brister

Det var redan 2018 som Lotteriinspektionens meddelade att man tagit ett tillsynsbeslut som innebar att Casino Cosmopol AB straffades med en varning och sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt. Det tog tre år, närmare bestämt till januari 2021, innan detta myndighetsbeslut vann laga kraft. 

Det var också anledningen till att Spelinspektionen inledde en ny granskning av Casino Cosmopol AB:s arbete med att motverka penningtvätt. Man ville säkerställa att företaget hade rättat till bristerna och hittat ett nytt sätt att arbeta på för att säkra en tillräcklig kundkännedom om sina spelare, för att därigenom garantera att casinot inte används för att tvätta pengar. 

I den granskning som i december 2023 mynnat ut i Spelinspektionens beslut om en ny sanktionsavgift och varning har det framgått att Casino Cosmopol AB inte lyckats få ordning på sina bristfälliga rutiner i tid. Spelinspektionen skriver i beslutet att det tog till december 2022 innan man ändrade sin definition av när en affärsförbindelse med en kund uppstår för att den nya definitionen skulle minska riskerna till penningtvätt. 

Casino Cosmopol AB arbetar inom en riskbransch – måste förbättra sina kundkännedomsåtgärder

Spelinspektionen skriver i sitt beslut att casinomarknaden är en högriskbransch när det kommer till risken för att spel om pengar utnyttjas för penningtvätt. Detta för att det kan förekomma stora summor kontanter, men också höga insatser, omsättning och stora vinster generellt. 

Det faktum att kontanter kan användas hos fysiska casinon gör att man är extra noga med att se till att tillräckliga åtgärder tas för att motverka penningtvätt på sådana casinon. Som spelbolag måste man ha en god kundkännedom för att kunna se riskfyllt eller misstänksamt beteende bland spelarna. 

Enligt Spelinspektionen är det på det området som Casino Cosmopol AB har förbättringspotential. Däremot har man landat i att företaget får behålla sin spellicens. Om Spelinspektionen anser att det är nödvändigt, eller om överträdelsen i fråga är tillräckligt allvarlig, upprepad eller systematisk, kan licensen återkallas. 

Men i det här fallet har det ansetts tillräckligt att meddela en varning och en tillhörande sanktionsavgift för de påträffade bristerna. Likt efter Lotteriinspektionens varning och sanktionsavgift 2018 väntas detta innebära att Casino Cosmopol AB har ögonen på sig inför framtiden och att man behöver säkerställa att nya åtgärder tas för att det här inte ska fortsätta att vara ett problem. Det återstår att se vad det här kan innebära för spelare som besöker Casino Cosmopols olika casinon runt om i Sveriges tre storstäder. 

Riksrevisionen granskar Spelinspektionens tillsynsarbete – rapport publiceras i september 2024

Spelinspektionen är den svenska myndighet som har i uppdrag att bedriva en effektiv tillsyn av spelmarknaden i Sverige. Nu ska Spelinspektionens tillsynsarbete granskas av Riksrevisionen och planen är att publicera en rapport i september 2024. Då den svenska spelmarknadens förutsättningar har förändrats sedan omregleringen vill man säkerställa att Spelinspektionens tillsyn över den svenska spelmarknaden är effektiv. 

I slutet av november meddelade Riksrevisionen att man nu inlett en granskning av Spelinspektionens tillsynsarbete på den svenska spelmarknaden. Planen är att granskningen ska sammanfattas i en rapport under hösten 2024, närmare bestämt i september månad. 

Då det är myndigheten Spelinspektionen som har i uppdrag att kontrollera den svenska spelmarknaden behöver deras arbete granskas av en oberoende part. Tillsynsarbetet är väldigt viktigt, men har förändrats avsevärt sedan 2019 när Sveriges spelmarknad genomgick en omreglering. 

Sedan 2019 måste alla spelbolag och casinon som vill vara en del av Sveriges spelmarknad beviljas en spellicens. Det är Spelinspektionen som utfärdar spellicenserna. Detta uppdrag sträcker sig också betydligt längre, då det är Spelinspektionen som tolkar och implementerar spellagen i Sverige, samt ser till att alla licensinnehavare följer lagar, regler och riktlinjer på Sveriges spelmarknad. 

Det finns ett stort antal spelbolag och casinon med licens av Spelinspektionen. Totalt rör det sig om cirka 600 licens- eller tillståndsinnehavare som faller under myndighetens tillsynsansvar. Samtidigt befinner sig spelmarknaden i ständig förändring, i takt med att digitala innovationer öppnar nya möjligheter. Förutsättningarna på den nationella spelmarknaden blev också radikalt förändrade så sent som 2019 när licenssystemet infördes. Det förändrade den nationella spelmarknaden i grunden.

Allt det här ligger till grund för att Riksrevisionen nu genomför en omfattande granskning av Spelinspektionens arbete med tillsyn över Sveriges spelmarknad. Det är ett komplicerat uppdrag som alltså blivit ännu mer omfattande de senaste åren. Syftet med granskningen är därför att svara på om Spelinspektionens tillsynsarbete är effektivt. 

Förhoppningen är att granskningen och den sammanfattande rapport som publiceras i september 2024 ska ge en tydlig bild av Spelinspektionens arbete. Denna granskningsrapport kan sedan komma att bli underlag för framtida diskussioner om hur spelmarknaden i Sverige ska fungera. 

När Riksrevisionen genomför granskningar av andra myndigheter sker granskningen i två olika faser. Den första är en förberedande fas där granskningen utformas och där resursplaneringen sker. I den avslutande fasen genomförs själva granskningen, där man samlar in nödvändig information och data, samt analyserar den innan den sammanställs i en rapport. 

Beslut från Spelinspektionen: Videoslots Ltd straffas med både sanktionsavgift och en varning

Vi på casinomedsvensklicens.com har tagit del av nyheten att Spelinspektionen straffar Videoslots Ltd med både en sanktionsavgift och en varning för att det finns brister i deras arbete mot penningstvätt och finansering av terrorism. Videoslots Ltd som företag har endast ett nätcasino med svensk licens, och det är videoslots.com.

Det framgår i den publicerade nyheten att Spelinspektionen under flera år haft tillsyn av det arbete som Videoslots Ltd gör kring penningtvätt. I det arbetet ingår att man ska ha tillräcklig kännedom om sina kunder, för att se till att det inte finns några kunder som använder sig av spelkonton för att tvätta pengar eller finansiera kriminell verksamhet, som till exempel terrorism. 

Vi kan också notera att det här är en granskning som har burit frukt, eftersom Spelinspektionen nu har landat i att man kommer att straffa Videoslots Ltd på flera sätt. Dels får man alltså företaget en sanktionsavgift, som är bestämd till nio miljoner svenska kronor. Dessutom menar Spelinspektionen på att bristerna som Videoslots Ltd har på dessa områden är så pass allvarliga att man också får en varning. 

När vi läser hela beslutet och de bifogade handlingarna i Spelinspektionens arbete så framgår det sig vara ett väldigt gediget arbete nerlagt av spelinspektionen. De går exempelvis igenom ett antal olika kundfall, där man kan se hur spelare hos Videoslots har satt in enorma summor pengar på sina spelkonton under lång tid, för att sedan både göra insättningar och uttag väldigt många gånger. Det är framförallt 10 stycken utvalda kunder, som representerar de spelare med mest insättningar till antalet och belopp som ligger som grund för besluten tagna mot företaget.  

Spelinspektionen menar på att Videslots Ltd inte har vidtagit tillräckligt åtgärder för att säkerställa att de har rätt kundkännedom (dessa 10 ovanstående fall). Spelinspektionen menar vidare på att Videoslots borde ha kollat mer/bättre var pengarna kom ifrån.

Det återstår att se vad det här innebär för Videoslots framtid, men vi kan konstatera att nio miljoner svenska kronor är en jobbig ekonomisk smäll. Det kan också påverka varumärket och spelsajtens rykte negativt när man nu blir en del av den lista över varnings- och sanktionsdrabbade varumärken i Sverige. 

Vi noterar också att penningtvättslagen som finns i Sverige har ett maximalt sanktionsbelopp på en miljon euro. Det vill säga strax över de nio miljoner kronor som Videoslots Ltd får i sanktionsavgift i det här fallet. 

Rapport från Spelinspektionen: Omsättningen låg på 6,7 miljarder kronor under andra kvartalet

Varje kvartal sammanfattar Spelinspektionen den totala omsättning som har varit under det föregående kvartalet på den svenska spelmarknaden. Under det andra kvartalet 2023 kan man konstatera att omsättningen ligger på 6,7 miljarder svenska kronor bland alla spelbolag som har beviljats en svensk spellicens. Med omsättning syftar man på alla placerade insatser minus alla utbetalda vinster hos svensklicensierade spelbolag och casinon. 

Spelinspektionen har ett stort och brett uppdrag, där analys och rapportering rörande den svenska spelmarknaden är en central del. Det har varit en del av myndighetens uppdrag sedan lång tid tillbaka, redan innan den svenska spellagen infördes i januari 2019. 

En viktig rapport man gör med jämna mellanrum är den som rör den totala omsättningen på spelmarknaden. Denna rapport har man sammanställt sedan lång tid tillbaka,  men sedan 2019 rör den alltså alla spelbolag och nätcasinon som har en licens i Sverige. Det faktum att man samlar in statistik och släpper rapporter rörande statistiken med en förutbestämd regelbundet gör också att det blir enkelt att se utvecklingen över tid. 

I början av september månad släpptes rapporten över det andra kvartalets omsättning på den svenska spelmarknaden 2023. Det andra kvartalet innefattar alltså april, maj och juni månad. Den totala omsättningen bland alla spelbolag med svensk licens låg på 6,7 miljarder svenska kronor. Det är alltså omsättningen i form av spelarnas alla placerade insatser minus spelbolagens alla utbetalda vinster. 

För att sätta 6,7 miljarder svenska kronor i ett större perspektiv kan man jämföra med samma period förra året, men också föregående kvartal samma år. 

Omsättningen minskar på flera områden jämfört med förra året 

Om man jämför med samma period 2022 är 6,7 miljarder svenska kronor en minskning i total omsättning på den svenska spelmarknaden. Men minskningen ligger endast på 1%. Under samma period förra året låg omsättningen nämligen på 6,773 miljarder kronor. Det vill säga cirka 73 miljoner kronor mer. 

I Spelinspektionens rapport kan man också gå in mer i detalj, för att se hur omsättningen på spelmarknaden är fördelad mellan olika typer av licenser och spelformer. Det är uppenbart att kommersiellt onlinespel och vadhållning är den drivande kraften för den totala omsättningen. Det är alltså casinospel och betting på nätet. Så har det också varit ända sedan licenssystemet infördes 2019.

Det är också här som man ser den största minskningen jämfört med samma period förra året. Under det andra kvartalet 2023 låg omsättningen för den här licensen på 4,183 miljarder kronor, att jämföra med 4,232 miljarder kronor året innan. Det är en skillnad på 49 miljoner kronor. 

Gemensamt för 2022 och 2023 är dock att den här licensen utgör långt mer än hälften av den totala omsättningen på spelmarknaden i Sverige. Näst störst är statligt lotteri och värdeautomatspel, som ligger på runt 1,4 miljarder svenska kronor per kvartal i omsättning. Även där ser man en minskning under 2023. Denna minskning ligger på 23 miljoner kronor. 

Om man jämför 2022 med 2023 kan man däremot se en ökning i omsättning på ett område och det gäller spel för allmännyttiga ändamål i form av rikslotterier. Omsättningen har ökat från 870 miljoner kronor under det andra kvartalet 2022 till 896 miljoner kronor under samma period det här året. 

Övriga spelområden är landbaserat kommersiellt spel, hallbingo (spel för allmännyttiga ändamål) och statligt casinospel hos Casino Cosmopol. På dessa tre områden har omsättningen antingen varit intakt eller minskat jämfört med 2022. 

Omsättningen har alltid ökat efter årets första kvartal 

Ett annat sätt att jämföra kvartalsomsättningen på 6,7 miljarder svenska kronor är att jämföra den med tidigare kvartal samma år. När man studerar Spelinspektionens kvartalsstatistik sedan omregleringen 2019 kan man konstatera att det andra kvartalets omsättning oftast varit högre än första kvartalet samma år. 

2020 är det enda undantaget, när omsättningen gick från 5,944 miljarder det första kvartalet till 5,929 miljarder det andra kvartalet. Men 2019, 2021, 2022 och nu 2023 ser man en klar ökning mellan det första och andra kvartalet. Däremot kan man konstatera att ökningen från det första till det andra kvartalet är mindre 2023 än tidigare år, då mätt i faktiska tal. 

Det första kvartalet 2023 var omsättningen 6,583 miljarder svenska kronor, medan omsättningen under det andra kvartalet alltså var 6,7 miljarder. Ökningen har tidigare varit minst på närmare 200 miljoner, men i år är det en mindre ökning på 117 miljoner kronor från det första till det andra kvartalet. 

Det återstår att se hur omsättningen på spelmarknaden kommer att utvecklas under året. Men man kan också konstatera att omsättningen under både det första och andra kvartalet 2023 är högre än motsvarande period under alla år fram till förra året. 2022 och 2023 är betydligt starkare år sett till både den totala omsättningen och kvartalsomsättningen jämfört med samtliga tidigare år. Med andra ord ser det ut att bli ett nytt starkt år för den svenska spelmarknaden, åtminstone baserat på omsättningen. 

Spelinspektionens föreläggande mot Zimpler: Måste upphöra med att främja olicensierat spel – annars riskeras vite i mångmiljonklassen 

Ett vite på 25 miljoner kronor kan vänta betalföretaget Zimpler AB, som har sitt säte i Sverige och primärt riktar sig mot svenska användare. Detta eftersom Spelinspektionen har gjort bedömningen att betalföretaget främjar spel hos olicensierade operatörer och bidrar till att främja olagligt spel. För att slippa betala vite på 25 miljoner kronor behövde man upphöra med den delen av sin verksamhet innan den 31 juli 2023. Det återstår att se vad Spelinspektionens bedömning om Zimpler AB blir nu. 

spelinspektionen vs zimpler

Spelinspektionen har från statligt håll fått uppgiften att kontrollera och styra den svenska spelmarknaden med avstamp i den svenska spellagen. En del i uppgiften handlar också om att främja spel på licensierade spelsajter, och se till att stödja konsumenterna i hopp om att minska problemspelande. 

Det sker på flera olika sätt och arbetet riktar sig inte bara mot spelbolag och casino med svensk licens. I slutändan är det primärt operatörer med svensk licens eller spelrelaterade företag med säte i Sverige som faller inom ramarna för den svenska spellagen, men trots det försöker Spelinspektionen med olika insatser motverka spel på olicensierade spelbolagssajter och nätcasinon. 

Det är precis det som ligger bakom att Spelinspektionen nu har förelagt det svenska betalföretaget Zimpler AB att upphöra med det samarbete som sker med spelbolag och casinon som saknar licens på den svenska spelmarknaden. Man gör nämligen bedömningen att betallösningen är anpassad för svenska konsumenter, och att de olicensierade spelbolagen och casinosajterna därmed riktar sig direkt mot svenska spelare på ett olovligt sätt. 

Spelinspektionen skriver på sin hemsida, i nyheten om föreläggandet mot Zimpler AB, att “den svenska spelregleringen bygger på att alla som agerar på den svenska marknaden ska ha en licens och att aktörer utan licens ska stängas ute”. Då man inte har några befogenheter att stänga ner olicensierade spelbolag som har sitt säte utomlands, eller helt förbjuda spel på olicensierade spelsidor, försöker man använda andra medel för att motverka spel hos sådana operatörer. 

Exempelvis har man tidigare i år infört ett nytt krav på tillstånd för att få hantera spelprogramvara om man är ett svenskt företag. Om man tillhandahåller, utvecklar, ändrar eller bygger spelprogramvara, exempelvis casinospel, måste man numera ha ett tillstånd från Spelinspektionen. 

Dessutom måste alla operatörer med svensk licens samarbeta med företag som har ett sådant tillstånd. För att få ett sådant tillstånd om att hantera spelprogramvara måste man ansöka om tillståndet hos Spelinspektionen. Förhoppningen är att göra spel om pengar mer säkert i Sverige, men också se till att spelföretag som riktar sig mot svenska spelare antingen har en licens (spelbolag och nätcasinon) eller har ett tillstånd (exempelvis spelutvecklande företag). 

Det föreläggande som Spelinspektionen nu har lagt mot Zimpler AB är ett annat sätt att motverka det olicensierade spelandet. Men det hade inte varit möjligt om Zimpler AB inte var ett svenskt företag och om man inte på ett tydligt sätt har anpassat sin produkt till att rikta sig mot svenska konsumenter. 

Spelinspektionen: “Tydligt att Zimpler samarbetar med spelbolag utan svensk licens”

I sitt beslut skriver Spelinspektionen också att det enligt deras bedömning är tydligt att Zimpler är en betallösning som erbjuds till spelbolag som saknar svensk licens och att det därmed föreligger ett samarbete mellan dessa aktörer. Med tanke på att Zimpler bygger på mobilt bankID för legitimeringen kan man inte blunda för att det är en svenskanpassad tjänst. Det är nämligen endast svenska kunder som kan använda sig av bankID och därmed endast svenska kunder som i det sammanhanget kan använda sig av Zimplers tjänst. 

Därmed lägger Spelinspektionen ihop detta konstaterande med det faktum att spelbolaget saknar svensk licens, och menar på att spelbolagen i fråga därmed riktar sig mot svenska spelare, eftersom betaltjänsten som erbjuds endast kan användas av svenska spelare. 

Spelinspektionens föreläggande avseende främjande av olovligt spel mot Zimpler AB kan överklagas enligt normal praxis och det har i skrivande stund inte kommit något besked om huruvida Zimpler AB kommer att behöva betala det vite som är utställt. Det rör sig om totalt 25 miljoner kronor som ska betalas om den olovliga verksamheten som tas upp i föreläggandet inte upphörde senast den 31 juli 2023. 

Beslutet om föreläggande kan bestridas, med tanke på att Zimpler AB har chansen att överklaga. Dessutom hade man alltså ett par veckor på sig att stänga ned den delen av verksamheten som var relevant för föreläggandet. I skrivande stund finns det ingenting slutgiltigt besked i frågan. 

Däremot kan man från dokumentationen hos Spelinspektionen, närmare bestämt beslutsdokumentet för föreläggandet (Diarienummer 23Si1110) läsa det yttrande som Zimpler AB själva har gjort den 23 maj 2023, innan det att beslutet om föreläggande publicerades av Spelinspektionen. 

Där går att läsa: “Bolaget anser inte att dess agerande utgör otillåtet främjande men kommer att avsluta sina kundrelationer med EU-licensierade spelbolag utan svensk spellicens som accepterar svenska konsumenter. Processen har påbörjats och ska fullbordas senast under det tredje kvartalet 2023. Bolaget har bland annat beaktat Spelinspektionens riktning och strategi för svensk spelreglering när beslutet togs.”

Med andra ord har Zimpler AB försökt möta kraven som Spelinspektionen har ställt på dem innan dess att beslutet blev offentligt, men har bett om mer tid än vad Spelinspektionen i sitt beslut om föreläggande har givit bolaget. Det återstår nu att se om man lyckades stänga ned verksamheten inom den angivna tidsramen. Att man har beslutet sig för att stänga ned den delen av verksamheten som är olovlig enligt Spelinspektionen är tydligt, om man ska tro det yttrande som Zimpler AB själva har gjort. 

Hos Spelinspektionen är det generaldirektören Camilla Rosenberg som har fattat beslutet, med chefsjuristen Johan Röhr, avdelningschefen Patrik Gustavsson, utredande juristen Thomas Larsson, utredaren Matilda Juntti och utredaren Tobias Oskarsson som medverkande i den slutgiltiga handläggningen av ärendet. 

Att vitet har fastställts till 25 miljoner kronor har att göra med att Zimplers nettoomsättning för 2022 uppgift till över 644 miljoner kronor, och att 25 miljoner kronor därmed anses “skäligt” enligt Spelinspektionen. Nu återstår att se om Zimpler AB tvingas betala vitet eller om man lyckades möta kraven från Spelinspektionen. 

Spelinspektionen har släppt en ny rapport om spelvanor: Flera intressanta svar i undersökningen 2023

Tre år i följd har den svenska Spelinspektionen nu gjort en omfattande undersökning om den svenska befolkningens spelvanor. Undersökningsarbetet är ett led i hela den satsning som Spelinspektionen gör för att öka insynen på den svenska spelmarknaden. Med hjälp av undersökningens svar och den rapport som man sammanställer efter avslutad undersökning bildar man sig en tydligare bild av hur spelandet ser ut i Sverige. Låt oss titta lite närmare på årets undersökning och de mest intressanta slutsatserna som går att dra av den. 

svenska spelvanor

Redan 2021 gjorde Spelinspektionen den första undersökningen om svenskars spelvanor, och förra året kom den andra. Årets rapport blir alltså den tredje i raden av undersökningar om spelvanorna bland den svenska befolkningen. När man pratar om spelvanor refererar man inte bara till spelbolag och casino med svensk licens, utan allt spelande. Det är nämligen spelandet som en helhet som Spelinspektionen vill bilda sig en uppfattning om. 

Undersökningen har haft närmare 4 000 svarande personer och det ger ett starkt underlag att bygga en del slutsatser på. Undersökningens storlek är snarlik den undersökning som gjordes 2021 och den undersökning som gjordes 2022, vilket gör det lämpligt att använda de olika rapporterna som jämförelsepunkter när man ska kartlägga spelandet och spelvanorna över tid. 

Det ska också sägas att undersökningen genomfördes under maj månad 2023, och att man endast har tagit in svar från personer som är 18 år. På den svenska spelmarknaden krävs det nämligen att man är 18 år gammal för att få spela om pengar. Det är vad den svenska spellagen säger. 

2023 års rapport om spelvanor: De mest intressanta slutsatserna 

Vi kommer att gå in närmare på rapporten i sin helhet, men det finns ett par slutsatser som sticker ut och som är värda att belysa lite extra. Vad som är intressant, men som vi kommer att gå in på lite djupare senare i denna artikel, är att många av slutsatserna och de konstateranden som kan göras är snarlika de som kunde göras i rapporterna 2021 och 2022. 

En viktig sak som undersökningen visar är att spelandet i Sverige fortsatt är relativt utbrett och att en stor del av befolkningen spelar på en relativt regelbunden basis. Det är nämligen 31 procent som spelar online om pengar minst en gång i kvartalet. Då kan det handla om betting, casino, poker eller någon annan spelform där man riskerar att förlora pengar, men också har chansen att vinna pengar. 

En vanlig missuppfattning är att betting och casino är de allra mest vanliga spelformerna. I den mediala bevakningen av spelmarknaden är det ofta spelbolag och nätcasinon som tar störst plats, och det är många som menar på att dessa operatörer granskas hårdare. Men om man ska se till Spelinspektionens egen rapport är de vanligaste spelformerna lotterier på nätet och olika nummerspel. Det är alltså inte casinospel och odds som är vanligast bland spelarna. 

31 procent spelar alltså så pass ofta att det är minst en gång var tredje månad, medan 14 procent spelar så mycket som varje vecka. Då ska vi betona att det rör sig om 31 respektive 14 procent av den vuxna befolkningen i Sverige. Man kan alltså konstatera att spelandet fortfarande är populärt. 

En viktig del av den svenska spelmarknaden, och hela grunden till att man valde att införa den nya svenska spellagen 2019, var att öka kontrollen och minska problemspelandet bland den svenska befolkningen. Därför är det glädjande att se att 86 procent av de tillfrågade i undersökningen känner till självavstängningssystemet Spelpaus. Det är en tjänst där man kan stänga av sig själv från allt licensierat spel om pengar i Sverige. 

Många likheter – men en del skillnader mot rapporterna 2022 och 2021 

Med liknande rapporter om spelvanor från 2021, 2022 och 2023 går det nu att göra jämförelser över tid och se hur spelandet har förändrats bland den svenska befolkningen. Men en sak som är slående när man studerar rapporten från 2023 är att skillnaderna egentligen inte är särskilt stora. 

En sak som däremot sticker ut är att spelandet på sport har minskat det senaste året. Det vill säga betting och spel på odds, exkluderat spel på hästsporten trav. Det är en beteendeförändring hos den svenska befolkningen och kan bero på flera saker, men trenden är i alla fall tydlig. 

En annan sak som är tydlig beträffande vad människor spelar på är att fler och fler spelar på trav. Det är 38 procent som nu spelar på trav. Samtidigt som betting blir mindre populärt kan vi konstatera att trav är en spelform som blir mer populär. Även det är svårt att härleda till en specifik anledning, men är ändå en tydlig skillnad över tid. 

Vad som också är glädjande är att allt fler känner till tjänsten Spelpaus. Det är 11 procent som känner till och har använt Spelpaus, och det är fler än tidigare. Om man ska använda sig av den typen av konsumentskydd på den svenska marknaden är det naturligtvis en stor fördel om det också används. 

Spel på olicensierade spelbolag och casinon är fortfarande mindre populärt 

Det finns fortfarande svenskar som väljer att spela hos spelbolag eller casinon som inte har licens i Sverige. Det finns inga legala hinder för att göra detta, utan som spelare har man full rätt att välja utländska operatörer när man ska spela om pengar på nätet. Spelinspektionen och det svenska politiska styret föredrar dock att svenskar spelar på den svenska spelmarknaden. 

Glädjande nog för deras del är det tydligt att det är spel på licensierade spelbolag och nätcasinon som är mest populärt fortfarande. Det finns svenskar som väljer att utländska operatörer, men det är fortsatt relativt få som föredrar sådana aktörer framför licensierade alternativ. 

De senaste tre månaderna är det exempelvis bara 6% av spelkollektivet som har valt att spela hos en sida utan svensk licens medvetet. Samtidigt är det ytterligare 4% som har gjort det, men utan vetskap om att det är ett olicensierat spelbolag eller casino. Alla casinon med svensk licens är öppna med att man har svensk licens, och det går också att använda sig av Spelinspektionens sökverktyg för att säkerställa att operatören man ska spela hos är licensierad. Med det sagt kan man fortfarande råka spela hos ett olicensierat spelbolag om man inte är försiktig. 

När det gäller utländska spelbolag utan licens i Sverige är det nämligen vanligt att spelarna hittar till sådana spelsidor genom att söka på internet. Det framgår tydligt i rapporten. Samtidigt är det ofta bonuserbjudanden i utlandet som lockar till spel där. 39% av spelarna som har valt att spela på utländska spelsidor har gjort det just av den anledningen. 

Spelvanorna varierar mellan personer i olika åldrar och kön 

Om man ser på spelandet i sin helhet kan man konstatera att det är 14% av alla deltagare i den senaste undersökningen från Spelinspektionen som spelar en eller flera gånger i veckan. Det vill säga på en veckolig basis och väldigt regelbundet. 

Sett till ett helt kvartal är det 31 procent av de tillfrågade som någon eller flera gånger spelar om pengar på nätet. Med andra ord kan en tredjedel av den svenska befolkningen, åtminstone baserat på underlaget i undersökningen, sägas spela om pengar med en relativt tydlig frekvens. 

Men när man talar om spelvanorna bland befolkningen bör man ha i åtanke att den kommer att variera mellan olika befolkningsgrupper. Det är självklart intressant att se helheten, men om man studerar siffrorna och resultatet av undersökningen lite närmare framstår det också tydligt att vissa grupper är mer benägna att spela än andra. 

Exempelvis är män mer benägna att spela på någon spelsajt på nätet där man kan vinna pengar än kvinnor är, framför allt när det gäller att spela någon eller några gånger varje vecka. När det gäller åldersspannen är det mellan 50-64 år som flest veckospelare finns. 

Trots att spelandet är relativt utbrett bland den svenska befolkningen, och att man kan se att spelande försegår i flera olika ålders- och befolkningsgrupper, är problemspelandet fortfarande relativt ovanligt. En majoritet av de tillfrågade i undersökningen svarar att de aldrig känt att de har eller kanske har problem med sitt spelande under det senaste året. 

Däremot kan man efter att ha läst rapporten konstatera att bland spelarna som upplever sig ha eller kanske ha problem med spel är dagliga spelare vanligast. Det är dagliga spelare, sådana som spelar om pengar på daglig basis, som är mer frekvent förekommande i kategorin spelare som upplever problem med sitt spelande. 

Allra sist bör vi också konstatera att det fortfarande är en majoritet av befolkningen, baserat på underlaget i rapporten, som svarar “mer sällan eller aldrig” på frågan om hur ofta de spelar om pengar på nätet. Om man jämför över tid har siffran legat mellan 58-59% alla tre år som Spelinspektionen har släppt sin rapport om spelvanor hos den svenska befolkningen. 

Det är ungefär 25 procent som spelar någon eller flera gånger i månaden, och även den siffran har varit ganska intakt över tid. Hur utbrett och vanligt spel om pengar, eller spel för att vinna pengar, är har alltså inte förändrats nämnvärt de senaste åren. 

Denna hemsida använder minimalt med cookies.
OK