Casino Cosmopol AB straffas för brister i sitt arbete mot penningtvätt och finansering av terrorism

I december 2023 meddelade Spelinspektionen att man tagit beslut om att straffa det statligt ägda spelbolaget Casino Cosmopol AB med en varning och en sanktionsavgift. Anledningen är att Spelinspektionen anser att Casino Cosmopol AB gjort sig skyldiga till ett bristfälligt arbete när det kommer till att säkerställa att casinot inte används för penningtvätt eller finansering av terrorism. 

Det uppdrag som myndigheten Spelinspektionen har på den svenska spelmarknaden är mångsidigt. Inom ramarna för den svenska spellagen, som i stor utsträckning reglerar Spelinspektionens uppdrag, finns tydliga riktlinjer vad gäller att motverka penningtvätt i samband med spel i Sverige. 

Under 2023 har Spelinspektionen fortsatt att bevilja licenser till utländska casinobolag. Alla nya casinon med svensk licens måste förhålla sig till den svenska spellagens alla delar, där även penningtvättslagen spelar en viktig roll. Men det är inte bara utländskt ägda spelbolag och casinon som måste förhålla sig till regelverket. Det statligt ägda Casino Cosmopol AB är också skyldiga att följa samma regler. 

Enligt ett beslut som Spelinspektionen själva publicerat på sin hemsida den 19 december 2023 har Casino Cosmopol AB brustit i sitt arbete mot penningtvätt och finansering av terrorism. Spelinspektionen hävdar att spelbolagets arbete med att säkra en tillräcklig kundkännedom har varit otillräckligt. Dessutom har man inte kunnat följa upp brister som tidigare meddelats till Casino Cosmopol AB, då med hänvisning till penningtvättslagen. 

Enligt beslutet har Casino Cosmopol AB både fått en varning och en sanktionsavgift. Spelinspektionen skriver på sin hemsida att “bristerna anses vara så allvarliga att Casino Cosmopol AB får en varning och en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor”. Spelinspektionen har möjligheten att granska och straffa Casino Cosmopol AB då spelbolaget är innehavare av en svensk spellicens för att tillhandahålla kasinospel och spel på värdeautomater. 

Spelinspektionen granskade Casino Cosmopol AB för att följa upp tidigare brister

Det var redan 2018 som Lotteriinspektionens meddelade att man tagit ett tillsynsbeslut som innebar att Casino Cosmopol AB straffades med en varning och sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt. Det tog tre år, närmare bestämt till januari 2021, innan detta myndighetsbeslut vann laga kraft. 

Det var också anledningen till att Spelinspektionen inledde en ny granskning av Casino Cosmopol AB:s arbete med att motverka penningtvätt. Man ville säkerställa att företaget hade rättat till bristerna och hittat ett nytt sätt att arbeta på för att säkra en tillräcklig kundkännedom om sina spelare, för att därigenom garantera att casinot inte används för att tvätta pengar. 

I den granskning som i december 2023 mynnat ut i Spelinspektionens beslut om en ny sanktionsavgift och varning har det framgått att Casino Cosmopol AB inte lyckats få ordning på sina bristfälliga rutiner i tid. Spelinspektionen skriver i beslutet att det tog till december 2022 innan man ändrade sin definition av när en affärsförbindelse med en kund uppstår för att den nya definitionen skulle minska riskerna till penningtvätt. 

Casino Cosmopol AB arbetar inom en riskbransch – måste förbättra sina kundkännedomsåtgärder

Spelinspektionen skriver i sitt beslut att casinomarknaden är en högriskbransch när det kommer till risken för att spel om pengar utnyttjas för penningtvätt. Detta för att det kan förekomma stora summor kontanter, men också höga insatser, omsättning och stora vinster generellt. 

Det faktum att kontanter kan användas hos fysiska casinon gör att man är extra noga med att se till att tillräckliga åtgärder tas för att motverka penningtvätt på sådana casinon. Som spelbolag måste man ha en god kundkännedom för att kunna se riskfyllt eller misstänksamt beteende bland spelarna. 

Enligt Spelinspektionen är det på det området som Casino Cosmopol AB har förbättringspotential. Däremot har man landat i att företaget får behålla sin spellicens. Om Spelinspektionen anser att det är nödvändigt, eller om överträdelsen i fråga är tillräckligt allvarlig, upprepad eller systematisk, kan licensen återkallas. 

Men i det här fallet har det ansetts tillräckligt att meddela en varning och en tillhörande sanktionsavgift för de påträffade bristerna. Likt efter Lotteriinspektionens varning och sanktionsavgift 2018 väntas detta innebära att Casino Cosmopol AB har ögonen på sig inför framtiden och att man behöver säkerställa att nya åtgärder tas för att det här inte ska fortsätta att vara ett problem. Det återstår att se vad det här kan innebära för spelare som besöker Casino Cosmopols olika casinon runt om i Sveriges tre storstäder. 

Denna hemsida använder minimalt med cookies.
OK