Riksrevisionen granskar Spelinspektionens tillsynsarbete – rapport publiceras i september 2024

Spelinspektionen är den svenska myndighet som har i uppdrag att bedriva en effektiv tillsyn av spelmarknaden i Sverige. Nu ska Spelinspektionens tillsynsarbete granskas av Riksrevisionen och planen är att publicera en rapport i september 2024. Då den svenska spelmarknadens förutsättningar har förändrats sedan omregleringen vill man säkerställa att Spelinspektionens tillsyn över den svenska spelmarknaden är effektiv. 

I slutet av november meddelade Riksrevisionen att man nu inlett en granskning av Spelinspektionens tillsynsarbete på den svenska spelmarknaden. Planen är att granskningen ska sammanfattas i en rapport under hösten 2024, närmare bestämt i september månad. 

Då det är myndigheten Spelinspektionen som har i uppdrag att kontrollera den svenska spelmarknaden behöver deras arbete granskas av en oberoende part. Tillsynsarbetet är väldigt viktigt, men har förändrats avsevärt sedan 2019 när Sveriges spelmarknad genomgick en omreglering. 

Sedan 2019 måste alla spelbolag och casinon som vill vara en del av Sveriges spelmarknad beviljas en spellicens. Det är Spelinspektionen som utfärdar spellicenserna. Detta uppdrag sträcker sig också betydligt längre, då det är Spelinspektionen som tolkar och implementerar spellagen i Sverige, samt ser till att alla licensinnehavare följer lagar, regler och riktlinjer på Sveriges spelmarknad. 

Det finns ett stort antal spelbolag och casinon med licens av Spelinspektionen. Totalt rör det sig om cirka 600 licens- eller tillståndsinnehavare som faller under myndighetens tillsynsansvar. Samtidigt befinner sig spelmarknaden i ständig förändring, i takt med att digitala innovationer öppnar nya möjligheter. Förutsättningarna på den nationella spelmarknaden blev också radikalt förändrade så sent som 2019 när licenssystemet infördes. Det förändrade den nationella spelmarknaden i grunden.

Allt det här ligger till grund för att Riksrevisionen nu genomför en omfattande granskning av Spelinspektionens arbete med tillsyn över Sveriges spelmarknad. Det är ett komplicerat uppdrag som alltså blivit ännu mer omfattande de senaste åren. Syftet med granskningen är därför att svara på om Spelinspektionens tillsynsarbete är effektivt. 

Förhoppningen är att granskningen och den sammanfattande rapport som publiceras i september 2024 ska ge en tydlig bild av Spelinspektionens arbete. Denna granskningsrapport kan sedan komma att bli underlag för framtida diskussioner om hur spelmarknaden i Sverige ska fungera. 

När Riksrevisionen genomför granskningar av andra myndigheter sker granskningen i två olika faser. Den första är en förberedande fas där granskningen utformas och där resursplaneringen sker. I den avslutande fasen genomförs själva granskningen, där man samlar in nödvändig information och data, samt analyserar den innan den sammanställs i en rapport. 

Denna hemsida använder minimalt med cookies.
OK