Spelinspektionens föreläggande mot Zimpler: Måste upphöra med att främja olicensierat spel – annars riskeras vite i mångmiljonklassen 

Ett vite på 25 miljoner kronor kan vänta betalföretaget Zimpler AB, som har sitt säte i Sverige och primärt riktar sig mot svenska användare. Detta eftersom Spelinspektionen har gjort bedömningen att betalföretaget främjar spel hos olicensierade operatörer och bidrar till att främja olagligt spel. För att slippa betala vite på 25 miljoner kronor behövde man upphöra med den delen av sin verksamhet innan den 31 juli 2023. Det återstår att se vad Spelinspektionens bedömning om Zimpler AB blir nu. 

spelinspektionen vs zimpler

Spelinspektionen har från statligt håll fått uppgiften att kontrollera och styra den svenska spelmarknaden med avstamp i den svenska spellagen. En del i uppgiften handlar också om att främja spel på licensierade spelsajter, och se till att stödja konsumenterna i hopp om att minska problemspelande. 

Det sker på flera olika sätt och arbetet riktar sig inte bara mot spelbolag och casino med svensk licens. I slutändan är det primärt operatörer med svensk licens eller spelrelaterade företag med säte i Sverige som faller inom ramarna för den svenska spellagen, men trots det försöker Spelinspektionen med olika insatser motverka spel på olicensierade spelbolagssajter och nätcasinon. 

Det är precis det som ligger bakom att Spelinspektionen nu har förelagt det svenska betalföretaget Zimpler AB att upphöra med det samarbete som sker med spelbolag och casinon som saknar licens på den svenska spelmarknaden. Man gör nämligen bedömningen att betallösningen är anpassad för svenska konsumenter, och att de olicensierade spelbolagen och casinosajterna därmed riktar sig direkt mot svenska spelare på ett olovligt sätt. 

Spelinspektionen skriver på sin hemsida, i nyheten om föreläggandet mot Zimpler AB, att “den svenska spelregleringen bygger på att alla som agerar på den svenska marknaden ska ha en licens och att aktörer utan licens ska stängas ute”. Då man inte har några befogenheter att stänga ner olicensierade spelbolag som har sitt säte utomlands, eller helt förbjuda spel på olicensierade spelsidor, försöker man använda andra medel för att motverka spel hos sådana operatörer. 

Exempelvis har man tidigare i år infört ett nytt krav på tillstånd för att få hantera spelprogramvara om man är ett svenskt företag. Om man tillhandahåller, utvecklar, ändrar eller bygger spelprogramvara, exempelvis casinospel, måste man numera ha ett tillstånd från Spelinspektionen. 

Dessutom måste alla operatörer med svensk licens samarbeta med företag som har ett sådant tillstånd. För att få ett sådant tillstånd om att hantera spelprogramvara måste man ansöka om tillståndet hos Spelinspektionen. Förhoppningen är att göra spel om pengar mer säkert i Sverige, men också se till att spelföretag som riktar sig mot svenska spelare antingen har en licens (spelbolag och nätcasinon) eller har ett tillstånd (exempelvis spelutvecklande företag). 

Det föreläggande som Spelinspektionen nu har lagt mot Zimpler AB är ett annat sätt att motverka det olicensierade spelandet. Men det hade inte varit möjligt om Zimpler AB inte var ett svenskt företag och om man inte på ett tydligt sätt har anpassat sin produkt till att rikta sig mot svenska konsumenter. 

Spelinspektionen: “Tydligt att Zimpler samarbetar med spelbolag utan svensk licens”

I sitt beslut skriver Spelinspektionen också att det enligt deras bedömning är tydligt att Zimpler är en betallösning som erbjuds till spelbolag som saknar svensk licens och att det därmed föreligger ett samarbete mellan dessa aktörer. Med tanke på att Zimpler bygger på mobilt bankID för legitimeringen kan man inte blunda för att det är en svenskanpassad tjänst. Det är nämligen endast svenska kunder som kan använda sig av bankID och därmed endast svenska kunder som i det sammanhanget kan använda sig av Zimplers tjänst. 

Därmed lägger Spelinspektionen ihop detta konstaterande med det faktum att spelbolaget saknar svensk licens, och menar på att spelbolagen i fråga därmed riktar sig mot svenska spelare, eftersom betaltjänsten som erbjuds endast kan användas av svenska spelare. 

Spelinspektionens föreläggande avseende främjande av olovligt spel mot Zimpler AB kan överklagas enligt normal praxis och det har i skrivande stund inte kommit något besked om huruvida Zimpler AB kommer att behöva betala det vite som är utställt. Det rör sig om totalt 25 miljoner kronor som ska betalas om den olovliga verksamheten som tas upp i föreläggandet inte upphörde senast den 31 juli 2023. 

Beslutet om föreläggande kan bestridas, med tanke på att Zimpler AB har chansen att överklaga. Dessutom hade man alltså ett par veckor på sig att stänga ned den delen av verksamheten som var relevant för föreläggandet. I skrivande stund finns det ingenting slutgiltigt besked i frågan. 

Däremot kan man från dokumentationen hos Spelinspektionen, närmare bestämt beslutsdokumentet för föreläggandet (Diarienummer 23Si1110) läsa det yttrande som Zimpler AB själva har gjort den 23 maj 2023, innan det att beslutet om föreläggande publicerades av Spelinspektionen. 

Där går att läsa: “Bolaget anser inte att dess agerande utgör otillåtet främjande men kommer att avsluta sina kundrelationer med EU-licensierade spelbolag utan svensk spellicens som accepterar svenska konsumenter. Processen har påbörjats och ska fullbordas senast under det tredje kvartalet 2023. Bolaget har bland annat beaktat Spelinspektionens riktning och strategi för svensk spelreglering när beslutet togs.”

Med andra ord har Zimpler AB försökt möta kraven som Spelinspektionen har ställt på dem innan dess att beslutet blev offentligt, men har bett om mer tid än vad Spelinspektionen i sitt beslut om föreläggande har givit bolaget. Det återstår nu att se om man lyckades stänga ned verksamheten inom den angivna tidsramen. Att man har beslutet sig för att stänga ned den delen av verksamheten som är olovlig enligt Spelinspektionen är tydligt, om man ska tro det yttrande som Zimpler AB själva har gjort. 

Hos Spelinspektionen är det generaldirektören Camilla Rosenberg som har fattat beslutet, med chefsjuristen Johan Röhr, avdelningschefen Patrik Gustavsson, utredande juristen Thomas Larsson, utredaren Matilda Juntti och utredaren Tobias Oskarsson som medverkande i den slutgiltiga handläggningen av ärendet. 

Att vitet har fastställts till 25 miljoner kronor har att göra med att Zimplers nettoomsättning för 2022 uppgift till över 644 miljoner kronor, och att 25 miljoner kronor därmed anses “skäligt” enligt Spelinspektionen. Nu återstår att se om Zimpler AB tvingas betala vitet eller om man lyckades möta kraven från Spelinspektionen. 

Denna hemsida använder minimalt med cookies.
OK