Spelinspektionen har släppt en ny rapport om spelvanor: Flera intressanta svar i undersökningen 2023

Tre år i följd har den svenska Spelinspektionen nu gjort en omfattande undersökning om den svenska befolkningens spelvanor. Undersökningsarbetet är ett led i hela den satsning som Spelinspektionen gör för att öka insynen på den svenska spelmarknaden. Med hjälp av undersökningens svar och den rapport som man sammanställer efter avslutad undersökning bildar man sig en tydligare bild av hur spelandet ser ut i Sverige. Låt oss titta lite närmare på årets undersökning och de mest intressanta slutsatserna som går att dra av den. 

svenska spelvanor

Redan 2021 gjorde Spelinspektionen den första undersökningen om svenskars spelvanor, och förra året kom den andra. Årets rapport blir alltså den tredje i raden av undersökningar om spelvanorna bland den svenska befolkningen. När man pratar om spelvanor refererar man inte bara till spelbolag och casino med svensk licens, utan allt spelande. Det är nämligen spelandet som en helhet som Spelinspektionen vill bilda sig en uppfattning om. 

Undersökningen har haft närmare 4 000 svarande personer och det ger ett starkt underlag att bygga en del slutsatser på. Undersökningens storlek är snarlik den undersökning som gjordes 2021 och den undersökning som gjordes 2022, vilket gör det lämpligt att använda de olika rapporterna som jämförelsepunkter när man ska kartlägga spelandet och spelvanorna över tid. 

Det ska också sägas att undersökningen genomfördes under maj månad 2023, och att man endast har tagit in svar från personer som är 18 år. På den svenska spelmarknaden krävs det nämligen att man är 18 år gammal för att få spela om pengar. Det är vad den svenska spellagen säger. 

2023 års rapport om spelvanor: De mest intressanta slutsatserna 

Vi kommer att gå in närmare på rapporten i sin helhet, men det finns ett par slutsatser som sticker ut och som är värda att belysa lite extra. Vad som är intressant, men som vi kommer att gå in på lite djupare senare i denna artikel, är att många av slutsatserna och de konstateranden som kan göras är snarlika de som kunde göras i rapporterna 2021 och 2022. 

En viktig sak som undersökningen visar är att spelandet i Sverige fortsatt är relativt utbrett och att en stor del av befolkningen spelar på en relativt regelbunden basis. Det är nämligen 31 procent som spelar online om pengar minst en gång i kvartalet. Då kan det handla om betting, casino, poker eller någon annan spelform där man riskerar att förlora pengar, men också har chansen att vinna pengar. 

En vanlig missuppfattning är att betting och casino är de allra mest vanliga spelformerna. I den mediala bevakningen av spelmarknaden är det ofta spelbolag och nätcasinon som tar störst plats, och det är många som menar på att dessa operatörer granskas hårdare. Men om man ska se till Spelinspektionens egen rapport är de vanligaste spelformerna lotterier på nätet och olika nummerspel. Det är alltså inte casinospel och odds som är vanligast bland spelarna. 

31 procent spelar alltså så pass ofta att det är minst en gång var tredje månad, medan 14 procent spelar så mycket som varje vecka. Då ska vi betona att det rör sig om 31 respektive 14 procent av den vuxna befolkningen i Sverige. Man kan alltså konstatera att spelandet fortfarande är populärt. 

En viktig del av den svenska spelmarknaden, och hela grunden till att man valde att införa den nya svenska spellagen 2019, var att öka kontrollen och minska problemspelandet bland den svenska befolkningen. Därför är det glädjande att se att 86 procent av de tillfrågade i undersökningen känner till självavstängningssystemet Spelpaus. Det är en tjänst där man kan stänga av sig själv från allt licensierat spel om pengar i Sverige. 

Många likheter – men en del skillnader mot rapporterna 2022 och 2021 

Med liknande rapporter om spelvanor från 2021, 2022 och 2023 går det nu att göra jämförelser över tid och se hur spelandet har förändrats bland den svenska befolkningen. Men en sak som är slående när man studerar rapporten från 2023 är att skillnaderna egentligen inte är särskilt stora. 

En sak som däremot sticker ut är att spelandet på sport har minskat det senaste året. Det vill säga betting och spel på odds, exkluderat spel på hästsporten trav. Det är en beteendeförändring hos den svenska befolkningen och kan bero på flera saker, men trenden är i alla fall tydlig. 

En annan sak som är tydlig beträffande vad människor spelar på är att fler och fler spelar på trav. Det är 38 procent som nu spelar på trav. Samtidigt som betting blir mindre populärt kan vi konstatera att trav är en spelform som blir mer populär. Även det är svårt att härleda till en specifik anledning, men är ändå en tydlig skillnad över tid. 

Vad som också är glädjande är att allt fler känner till tjänsten Spelpaus. Det är 11 procent som känner till och har använt Spelpaus, och det är fler än tidigare. Om man ska använda sig av den typen av konsumentskydd på den svenska marknaden är det naturligtvis en stor fördel om det också används. 

Spel på olicensierade spelbolag och casinon är fortfarande mindre populärt 

Det finns fortfarande svenskar som väljer att spela hos spelbolag eller casinon som inte har licens i Sverige. Det finns inga legala hinder för att göra detta, utan som spelare har man full rätt att välja utländska operatörer när man ska spela om pengar på nätet. Spelinspektionen och det svenska politiska styret föredrar dock att svenskar spelar på den svenska spelmarknaden. 

Glädjande nog för deras del är det tydligt att det är spel på licensierade spelbolag och nätcasinon som är mest populärt fortfarande. Det finns svenskar som väljer att utländska operatörer, men det är fortsatt relativt få som föredrar sådana aktörer framför licensierade alternativ. 

De senaste tre månaderna är det exempelvis bara 6% av spelkollektivet som har valt att spela hos en sida utan svensk licens medvetet. Samtidigt är det ytterligare 4% som har gjort det, men utan vetskap om att det är ett olicensierat spelbolag eller casino. Alla casinon med svensk licens är öppna med att man har svensk licens, och det går också att använda sig av Spelinspektionens sökverktyg för att säkerställa att operatören man ska spela hos är licensierad. Med det sagt kan man fortfarande råka spela hos ett olicensierat spelbolag om man inte är försiktig. 

När det gäller utländska spelbolag utan licens i Sverige är det nämligen vanligt att spelarna hittar till sådana spelsidor genom att söka på internet. Det framgår tydligt i rapporten. Samtidigt är det ofta bonuserbjudanden i utlandet som lockar till spel där. 39% av spelarna som har valt att spela på utländska spelsidor har gjort det just av den anledningen. 

Spelvanorna varierar mellan personer i olika åldrar och kön 

Om man ser på spelandet i sin helhet kan man konstatera att det är 14% av alla deltagare i den senaste undersökningen från Spelinspektionen som spelar en eller flera gånger i veckan. Det vill säga på en veckolig basis och väldigt regelbundet. 

Sett till ett helt kvartal är det 31 procent av de tillfrågade som någon eller flera gånger spelar om pengar på nätet. Med andra ord kan en tredjedel av den svenska befolkningen, åtminstone baserat på underlaget i undersökningen, sägas spela om pengar med en relativt tydlig frekvens. 

Men när man talar om spelvanorna bland befolkningen bör man ha i åtanke att den kommer att variera mellan olika befolkningsgrupper. Det är självklart intressant att se helheten, men om man studerar siffrorna och resultatet av undersökningen lite närmare framstår det också tydligt att vissa grupper är mer benägna att spela än andra. 

Exempelvis är män mer benägna att spela på någon spelsajt på nätet där man kan vinna pengar än kvinnor är, framför allt när det gäller att spela någon eller några gånger varje vecka. När det gäller åldersspannen är det mellan 50-64 år som flest veckospelare finns. 

Trots att spelandet är relativt utbrett bland den svenska befolkningen, och att man kan se att spelande försegår i flera olika ålders- och befolkningsgrupper, är problemspelandet fortfarande relativt ovanligt. En majoritet av de tillfrågade i undersökningen svarar att de aldrig känt att de har eller kanske har problem med sitt spelande under det senaste året. 

Däremot kan man efter att ha läst rapporten konstatera att bland spelarna som upplever sig ha eller kanske ha problem med spel är dagliga spelare vanligast. Det är dagliga spelare, sådana som spelar om pengar på daglig basis, som är mer frekvent förekommande i kategorin spelare som upplever problem med sitt spelande. 

Allra sist bör vi också konstatera att det fortfarande är en majoritet av befolkningen, baserat på underlaget i rapporten, som svarar “mer sällan eller aldrig” på frågan om hur ofta de spelar om pengar på nätet. Om man jämför över tid har siffran legat mellan 58-59% alla tre år som Spelinspektionen har släppt sin rapport om spelvanor hos den svenska befolkningen. 

Det är ungefär 25 procent som spelar någon eller flera gånger i månaden, och även den siffran har varit ganska intakt över tid. Hur utbrett och vanligt spel om pengar, eller spel för att vinna pengar, är har alltså inte förändrats nämnvärt de senaste åren. 

Denna hemsida använder minimalt med cookies.
OK